Project Het Nieuwe Wonen – Eurowoningen

Project Het Nieuwe Wonen – Eurowoningen2017-12-01T13:14:08+00:00
Het-Nieuwe-Wonin-Eurowoning
Eurowoningen-Duurzaam-2

Eurowoningen Duurzaam wil wijk collectief renoveren via nieuwe gebouwgebonden financieringsmogelijkheid
Tijdens de informatieavonden over Het Nieuwe Wonen in oktober vorig jaar zijn een flink aantal bewoners uit de wijk Eurowoningen geïnspireerd. Wat zijn nu werkelijk de mogelijkheden? Hoe kan het collectief gerealiseerd worden? En ook zeker wat kan wel/niet met het uiterlijk van de woningen worden gedaan?

Werkgroep Eurowoningen Duurzaam aan de slag
Uit de groep van geïnteresseerde bewoners is een werkgroep ontstaan, Eurowoningen Duurzaam, en zijn in samenwerking met Energieloket IkWilWatt de plannen verder uitgewerkt.

Gebouwgebonden financiering
Het collectief renoveren van woningen via een gebouwgebonden financiering is nieuw. Dit betekent dat het financieringsproduct nog in ontwikkeling is. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat het nieuw is voor banken en anderzijds dat banken nog niet goed kunnen beoordelen wat de risico’s zijn van de toegepaste techniek met bijbehorende Meer-Jaren-Onderhouds-Begroting.

Oplossingsrichtingen
Er zijn vier oplossingsrichtingen die op dit moment binnen de regio, de provincie en bij de landelijke politiek op de agenda staan:
Financiering via netbeheerder: middels vastrecht elektriciteitsaansluiting
Financiering via gemeente: middels een baatbelasting
Financiering via een organisatie: middels aanpassing burgerlijk wetboek
Financiering via VvE constructie: middels servicekosten

Projectleider René Pie is samen met de gemeente Leusden, de VNG Regio Eemland, Provincie, Economic Board Utrecht, ministeries en banken in overleg over de mogelijkheden voor de gebouwgebonden financieringsvormen.

Uw intentie kan het proces versnellen!
In 2018 gaan we een paar goed stappen maken in het proces, het realiseren van de gebouwgebonden financiering is hierbij voor de grote groep cruciaal, waarna de daadwerkelijke renovatie zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden bij de betreffende woningen.

Voor het realiseren van de gebouwgebonden financiering is het signaal vanuit de wijken dat bewoners graag deze nieuwe financieringsvorm gerealiseerd zien essentieel. Hoe meer mensen dit signaal afgeven, hoe meer de noodzaak bij overheid en bedrijfsleven wordt gezien om dit mogelijk te maken. Hoe sneller Het Nieuwe Wonen gerealiseerd kan worden.

Nog niet aangemeld, maar interesse om mee te doen?
Heeft u zich nog niet aangemeld, maar heeft u wel de intentie om mee te doen met het collectief renoveren van de woning: Stuur een mailtje naar alandsbeek@ikwilwatt.nl en geef uw naam, adres, telefoonnummer door, dan ontvangt u een intentieverklaring om te ondertekenen. Deze intentie verplicht nog tot niets, maar geeft wel aan dat als Het Nieuwe Wonen mogelijk is inclusief de gebouwgebonden financiering, dat u serieus overweegt definitief om deel te nemen. We geven elkaar de positie om de faciliteiten te organiseren.

Ondertekende intentieverklaringen kunt u retour mailen of in de brievenbus doen bij Janny Appel, Finnmark 2.

Nu al starten met dak vernieuwen of vloer isoleren?
Er zijn geïnteresseerde eigenaren voor Het Nieuwe Wonen, die op korte termijn onderhoud aan hun dak moeten verrichten, om er de komende winter ook droog bij te zitten. Of mensen die op het punt staan vloerisolatie toe te passen. Wij willen vragen of deze mensen zich kunnen melden, zodat we kunnen kijken of we dit apart collectief als bewoners in de wijk kunnen realiseren. Dit staat dan los van het gebouwgebonden renoveren. Wij willen adviseren om de renovatie van het dak en de vloerisolatie wel te doen volgens de normen van Het Nieuwe Wonen. Er zijn mogelijkheden voor het financieren van een nieuw dak of vloerisolatie, dit kan bijvoorbeeld via een duurzaamheidslening van de gemeente Leusden of Het Nationaal Energiebesparingsfonds. Wanneer straks de gebouwgebonden financiering rond is en de collectieve renovatie van Het Nieuwe Wonen wordt gerealiseerd, zal bij het persoonlijke maatwerkadvies per woning het reeds vernieuwde dak of de vloerisolatie niet nogmaals worden vervangen.

Vragen? Laat het ons weten via: projectleider@ikwilwatt.nl | Getekende intentieverklaringen kunt u ook inleveren bij Finnmark 2 Leusden.

Eurowoningen-Duurzaam-w
Eurowoningen-Duurzaam-3
Eurowoningen-Duurzaam-4

Informatie Project Eurowoningen Duurzaam
René Pie, projectleider@ikwilwatt.nl |
06-22979147.