Afsluitboete voor verwijderen gasaansluiting verdwijnt tijdelijk

Het laten verwijderen van de gasaansluiting in een woning wordt tijdelijk (uiterlijk 1 maart 2021) gratis, heeft minister Eric Wiebes besloten, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Afsluitboete Wie een duurzaam verwarmingssysteem installeert en van het aardgas afgesloten wil worden, moet vanwege veiligheidseisen de gasaansluiting laten verwijderen. Netbeheerders rekenen hiervoor bij grondgebonden huizen met vaste tarieven van € 700 tot € 800. Uiterlijk 1 maart 2021 verdwijnt deze afsluitboete.

Schrappen afsluitboete = tijdelijke regeling Minister Wiebes benadrukt dat het om een tijdelijke regeling gaat die uiterlijk 1 maart 2021 in gaat. “Bij het opstellen van de nieuwe Energiewet en daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen zal met het oog op de energietransitie opnieuw worden gekeken naar de verdeling van kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen.”

Geschillencommissie Wie eerder het gas liet afsluiten en het hoge tarief betaalde, vist achter het net. Dat werd onlangs duidelijk uit een bindende uitspraak van de geschillencommissie naar aanleiding van een rechtszaak tussen een bewoner/aanklager en een netbeheerder. De geschillencommissie concludeerde dat wie wel de algemene voorwaarden tijdig ontving, terecht de afsluitkosten moet betalen. De klager wilde dat de netbeheerder alleen de gasmeter verwijderde en niet de aansluiting helemaal ophief. De geschillencommissie oordeelt dat door het alleen weghalen van de gasmeter een gevaarlijke situatie kan ontstaan.