Energiecampagne in Leusden

Met IkWilWatt wil de gemeente Leusden invulling geven aan de opdracht om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Internationaal, nationaal, regionaal en lokaal zijn er afspraken gemaakt over een stip aan de horizon. In 2050 moet de CO2 uitstoot en het gasgebruik tot nul zijn teruggebracht. Dat is over 30 jaar. Iedere woningeigenaar weet dat hij de komende 30 jaar moet investeren in het onderhoud van zijn woning. Dan is zo’n stip aan de horizon welkom. Als je weet waar je naar toe moet, dan kun je daar je investeringsbeslissingen op aanpassen.

Met IkWilWatt willen we u, inwoners van Leusden, stimuleren uw huis klaar te maken voor de toekomst. Een toekomst zonder (aard)gas en CO2 uitstoot. Dat kunt u echter niet alleen. U moet weten wat de plannen zijn van de gemeente, wat de plannen zijn van de woningcorporatie, waar u terecht kunt als u zelf aan de slag wilt, bij welk bedrijf u terecht kunt voor professionele ondersteuning. En u heeft misschien een duwtje in de rug nodig. Daarom investeren we met IkWilWatt in een campagne, die u inspireert, stimuleert, informeert en ontzorgt op de weg naar dat huis, dat klaar is voor de toekomst.

Energie in Leusden

Het is duidelijk dat er de komende jaren veel gaat veranderen in de energievoorziening. Het energiegebruik moet omlaag en de energieproductie moet duurzamer. Daarin is de gemeente een belangrijke speler. En de gemeente Leusden neemt die rol serieus. Maar de uitdaging die voor ons ligt kunnen we alleen succesvol aanpakken als iedereen meedoet. Daarvoor is alle energie nodig, die beschikbaar is in Leusden.

Uiteindelijk moet de gemeente, maar ook iedere woningeigenaar, de woningcorporatie, maar ook iedere huurder en ieder bedrijf en maatschappelijke organisatie aan de slag met verduurzamen van het eigen energiegebruik. Dat gaat een stuk gemakkelijker als we het samen doen. Daarom willen we de krachten bundelen in een lokale campagne, waaraan ieder kan bijdragen met datgene waar hij goed in is.

De coördinatie, campagne en inzet van gidsen wordt voor de gemeente uitgevoerd door natuur- en duurzaamheidscentrum De Groene Belevenis. Deze Stichting wil een groene, gezonde en duurzame leefomgeving creëren en brengt op een toegankelijke manier natuur, milieu en duurzaamheid dichtbij.