Extra geld voor eenvoudige energiebesparende maatregelen

Huiseigenaren in Leusden kunnen in 2020 gebruikmaken van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Deze regeling van het ministerie van BZK helpt huiseigenaren energie te besparen. Leusden heeft € 120.000,- toegekend gekregen voor haar inwoners.

Door gebruik te maken van de RRE kunnen huishoudens in Leusden energiebesparende maatregelen treffen. Bijvoorbeeld:

  • Aanbrengen van tochtstrips
  • Radiatorfolie
  • LED-lampen

Energie besparen zorgt voor wooncomfort, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Meer informatie over de precieze invulling van de regeling volgt begin 2020 via het Energieloket.

De RRE-subsidie is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak om een snelle start te maken met vermindering van CO2-uitstoot. Woningeigenaren die al sinds 15 augustus 2019 twee of meer isolatiemaatregelen in hun huis hebben uitgevoerd, kunnen daarvoor een andere subsidie aanvragen bij het rijk: Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).