Iedereen kan besparen op energie: of u nu vaste lasten wilt verlagen, of energie wilt besparen voor het milieu, als huurder, woningeigenaar, of MKB-er, iedereen kan besparen op energie.

Hulp bij grote investeringen: Grote energiebesparende maatregelen, zoals het beter isoleren van de woning, het aanschaffen van zonnepanelen, of een zuinige cv-ketel met een zonneboiler of een warmtepomp, kosten veel geld. Hieronder een overzicht van diverse financieringsmogelijkheden en subsidies.

Slim en leuk: Energie besparen kan ook gratis zijn. Dat is een kwestie van doen: zet de verwarming een graadje lager, wees zuinig met warm water en doe lampen uit als u de kamer verlaat. Meer tips? ga naar www.bespaartest.nl

ISDE Subsidie voor duurzame warmte
Er kan subsidie aangevraagd worden voor m.n. zonneboilers en warmtepompen.
• let op: deze subsidie is dus niet voor zonnepanelen (PV-panelen) die elektriciteit maken uit zonlicht
Warmtepompen: Een warmtepomp onttrekt warmte aan de lucht, de bodem of het grondwater, met behulp van een warmtewisselaar, en deze geeft warmte af voor ruimteverwarming of warm tapwater. Dit gebeurt met een warmtewisselaar als onderdeel van een verwarmingstoestel. De hoogte van de subsidie is indicatief 1.000 tot 2.500 euro, afhankelijk van het vermogen, zie ISDE wamtepompen
Zonneboilers: Een zonneboiler is een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector. De zonnecollector op het dak zet zonlicht om in warmte, waarmee water verwarmd wordt. Hiermee wordt vervolgens een ruimte of (tap)water verwarmd. De subsidie is indicatief vanaf 500 euro, afhankelijk van energieprestatie en soort apparaat, zie ISDE zonneboilers
Details, apparatenlijst en aanvragen via RVO.nl | Investeringssubsidie duurzame energie

Duurzaamheidslening Gemeente Leusden
Dit is een regeling van de Gemeente Leusden, voor woningeigenaren. Enkele kenmerken van deze lening:
• het te lenen bedrag is minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000
• de rente is 2,9 procent; de looptijd is 10 jaar en u kunt tussentijds boetevrij aflossen
• er is een lijst van 20 maatregelen die gefinancierd kunnen worden met de duurzaamheidslening, o.a. isolatie en isolerende glas, zonnepanelen, een warmtepomp en een zonneboiler
• de regeling wordt uitgevoerd door het SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Details en actuele informatieGemeente Leusden | duurzaamheidslening
Aanvraag indienen: SVn Stimuleringslening Leusden

Energie Bespaar Lening
Dit is een landelijke regeling uit het Nationale Energie Bespaarfonds. Enkele kenmerken van deze lening:
• het te lenen bedrag is minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000
• de looptijd is 7-15 jaar, de rente circa 1,7 – 2,5 procent
• maximaal 75 procent mag aan zonnepanelen besteed worden
• er is een lijst van 24 maatregelen die gefinancierd kunnen worden
• de regeling wordt beheerd door het SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Details en aanvragen: Energiebespaarlening.nl


Regelingen via de btw en de inkomstenbelasting:

Btw-teruggave zonnepanelen
De btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen kunt u terugvragen bij de Belastingdienst. Betaalt u bijvoorbeeld € 3.000 voor een set met zes zonnepanelen, dan kan de btw teruggave ca. € 600 bedragen.
• deze btw-teruggave gaat uit van het principe dat u met uw zonnepanelen een ‘energieproducent’ bent. Via een versnelde procedure speciaal voor zonnepanelen vraagt u een bedrijfsregistratie aan, en tegelijk een vrijstelling van btw aangifte.
Details: Milieu Centraal | btw teruggave zonnepanelen
Aanvraag indienen: Belastingdienst | opgave startende onderneming (niet ingeschreven in het handelsregister)

Profiteer van het lage btw-tarief
Bij isolatie van woningen vallen de arbeidskosten in het lage btw-tarief van 6 procent. Dit geldt voor de arbeidskosten van vloerisolatie, spouwmuurisolatie en dakisolatie, en ook voor het aanbrengen van isolerend glas.
Details: Belastingdienst | werkzaamheden aan de woning

Belastingaftrek
Als u een lening afsluit voor zonnepanelen, isolerende ramen of andere energie maatregelen aan uw woning, dan mag u de rente aftrekken bij de belastingaangifte.
• let op: de kosten van de maatregelen zijn dus niet aftrekbaar
• meer informatie:  Belastingdienst | lening eigen woning


Provinciaal Garantiefonds – ondersteuning voor VvE’s
Provincie Utrecht biedt ondersteuning aan collectieve energieprojecten van VvEs, door een garantstelling voor banken en specialistische hulp voor initiatiefnemers. Deze garantieregeling wordt uitgevoerd door Rabobank Amersfoort. Voor details en contact zie Provincie Utrecht | Garantiefonds Energie

update oktober 2017

De verhuurder investeert in energiemaatregelen:
De overheid heeft twee fondsen beschikbaar voor verhuurders, ten behoeve van energiemaatregelen in huurwoningen. Er is de subsidieregeling ‘Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector’ (STEP). Daarnaast kan de verhuurder een lening tegen gunstige voorwaarden aanvragen uit het ‘Fonds Energiebesparing Huursector’ (FEH). Als huurder kunt u uw verhuurder hierop wijzen, en vragen om bijvoorbeeld vloerisolatie.
Voor informatie: RVO | subsidies en regelingen | STEP en RVO | subsidies en regelingen | FEH

Als de verhuurder investeert in energiebesparing voor uw woning gaat uw energierekening omlaag. U zult waarschijnlijk zelf een bijdrage gaan betalen via een (kleine) huurverhoging. Voor tips en informatie kunt u terecht bij de Woonbond | bespaar energie

U investeert als huurder zelf in uw woning:
Voor huurders kan het aantrekkelijk zijn om zelf geld te investeren in de woning, als de energierekening daardoor omlaag gaat. Huurders mogen hun woning aanpassen als de waarde en de verhuurbaarheid van het huis daarbij gelijk blijven of stijgen. Voor grote veranderingen is wel toestemming nodig van de verhuurder.

De Woonbond geeft tips voor energiebesparing in huurwoningen en afspraken met de verhuurder, zie Woonbond | energie tips

update oktober 2017

ISDE Subsidie 2017 voor zonneboilers en warmtepompen voor duurzame warmte
In januari 2017 is de subsidie regeling voor duurzame warmte vernieuwd en verruimd. Zakelijke gebruikers kunnen een deel van de investeringskosten terug krijgen, bij de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels.
• let op: deze subsidie is dus niet voor zonnepanelen (PV-panelen) die elektriciteit maken uit zonlicht
• warmtepompen: subsidie indicatief 1.000 tot 2.500 euro, afhankelijk van energieprestatie en soort apparaat, zie ISDE warmtepompen
• zonneboilers: subsidie indicatief 500 euro, afhankelijk van energieprestatie en soort apparaat, zie ISDE zonneboilers
• details en aanvragen via RVO.nl | Investeringssubsidie ISDE – zakelijke gebruikers

EIA = Energie InvesteringsAftrek
De EIA geeft fiscaal voordeel voor bedrijven die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Gemiddeld levert dit een bedrijf 13,5 procent belastingvoordeel op, naast een lagere energierekening.
• energielijst, details en aanvragen: RVO.nl | EIA

MIA en Vamil = Milieu Investerings Aftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
Via de MIA\Vamil-regeling kunt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen, en tevens innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.
• milieulijst, details en aanvragen: RVO.nl | MIA-Vamil

SDE+ 2017 = Stimulering Duurzame Energieproductie
In 2017 is opnieuw SDE+ geld beschikbaar om te investeren in grootschalige productie van duurzame energie.
• er zijn twee openstellingsrondes: in het voorjaar van 7 – 30 maart met een budget van 6 miljard euro; in het najaar start de opstelling op 3 oktober, met een budget van 6 miljard euro.
• inschrijving is o.a. mogelijk voor grootschalige zon- en wind- energieprojecten;
• voor details: RVO.nl | SDE+ 2017

Regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is gesloten
Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop is gesloten, er kunnen geen aanvragen meer ingediend worden. Subsidie voor verwijdering van asbestdaken is nog wel beschikbaar.
Voor details zie RVO.nl | verwijderen asbestdaken

Algemene Asbest-verwijderings subsidie
Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.
• sinds januari 2016 is er een asbest-verwijderings subsidie beschikbaar voor particulieren, organisaties en bedrijven. Voor details zie RVO.nl | verwijderen asbestdaken

update oktober 2017

Subsidieregeling Sportaccommodaties
Sportclubs met een eigen gebouw kunnen gebruikmaken van de landelijke subsidieregeling voor energie-investeringen in sportaccommodaties.

Het is een subsidie voor investeringen in en om het gebouw, waaronder:
– energiezuinige verlichting, binnen en buiten langs het veld
– gevelisolatie en isolatie-glas
– duurzame energieopwekking met zonnepanelen
– slimme regelapparatuur voor verwarming en ventilatie
– warmte-terugwinning uit ventilatielucht en/of afvoerwater

De subsidie is voor de investering in installaties en systemen, exclusief arbeidsloon. Een sportvereniging kan 30% subsidie krijgen, een sportstichting 15% (vanwege de btw-verrekening).
• de subsidie is minimaal 3.000 euro en maximaal 125.000 euro
• voor een energieadvies kan 500 euro extra vergoed worden
• de maatregel moet binnen één jaar na verstrekking van de subsidie gerealiseerd zijn
• een borgstelling om de financiering te vergemakkelijken is ook mogelijk.

De subsidie-aanvraag moet ingediend worden door de partij die de energierekening betaalt.

Subsidie aanvragen
De subsidieregeling loopt 5 jaar, en er wordt jaarlijks een budget van 6 miljoen euro beschikbaar gesteld.
• in 2016 werden binnen drie weken tijd ongeveer 600 aanvragen ingediend en was het subsidieplafond in eind januari al bereikt.
• in 2017 was een nieuw budget beschikbaar gesteld, waarvan eind september nog 140.000 euro beschikbaar was voor nieuwe aanvragen.

Stappenplan voor de aanvraag:
• energieonderzoek laten uitvoeren
• bepalen van de mogelijke en gewenste maatregelen
• een plan voor de monitoring van de resultaten
• offertes opvragen en vergelijken
• een opdracht – onder voorbehoud – verlenen, in afwachting van de subsidie toekenning

Voor meer informatie, het beschikbare budget en het indienen van een aanvraag: RVO.nl | Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie Sportaccommodaties

update oktober 2017

IkWilWatt-Financiering-en2