Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, diverse provincies en gemeenten uit het hele land zetten zich gezamenlijk in voor een financieringsmodel dat kan zorgen voor verregaande verduurzaming van VvE-appartementen in Nederland. Hierbij horen ook de gemeenten in de Regio Eemland* waar ook de gemeente Leusden toe behoort. Op donderdag 15 maart tekenden afgevaardigden, waaronder wethouder Erik van Beurden namens de gemeente Leusden en de regio Eemland, een intentieverklaring. De landelijke initiatiefgroep wil binnen twee jaar een financieringsmodel ontwikkelen dat geschikt is voor de markt. Een belangrijke stap in de versnelling van de landelijke opgave om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen voor 2050.

Klimaatdoelstellingen
Bijna 1,2 van de in totaal 7 miljoen woningeigenaren zijn verbonden aan een VvE. Het energieverbruik maakt ongeveer 20% uit van de totale CO2 uitstoot in Nederland. Verduurzaming van VvE-appartementencomplexen kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen, alsmede de revitalisering van de stedelijke leefomgeving.

Gebouwgebonden financiering
Bekend is dat veel VvE-bewoners bereid zijn om te verduurzamen als dit woonlastenneutraal kan. Zeker als dit gepaard gaat met een groter wooncomfort en een mogelijk hogere waarde van de appartementen. Dit is te realiseren met gebouwgebonden financiering, zodat de particuliere woningeigenaar niet belast wordt met een extra (hypotheek)schuld. Een lening die via de servicekosten wordt betaald en dus overdraagbaar is naar de volgende eigenaar/bewoners, in ruil voor een lagere energierekening en lagere onderhoudskosten.

Doorbraak in verduurzaming
Diverse pilots in Nederland waaronder het project Hamershof in Leusden hebben aangetoond dat verregaande verduurzaming van VvE’s mogelijk is. Tot nu toe is financiering echter alleen mogelijk onder borgstelling van de lokale overheid. Het aangaan van een landelijke samenwerking door diverse gemeenten, provincies, regio’ en de Stichting Stroomversnelling, is een doorbraak in de verduurzaming van de stedelijke leefomgeving in Nederland.

Doel is een mogelijkheid realiseren voor VvE’s om een lening met landelijke garantstelling te kunnen afsluiten voor een periode van 30 jaar, waarbij de woningen woonlastenneutraal verduurzaamd kunnen worden.

De ondertekenaars van de intentieverklaring v.l.n.r. Tjisse Stelpstra, gedeputeerde provincie Drenthe | Harmke Vlieg, wethouder gemeente Assen | Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling en voorzitter Strategic Comitee NEF | Erik van Beurden, wethouder gemeente Leusden | Barbara Weeink beleidsmedewerker Ministerie van BKZ  | Carola Peters VvE Belang | Marloes Borsboom, wethouder gemeente Rijswijk | Dick Hagoort, senior adviseur NIA | Menno Tigelaar wethouder gemeente Amersfoort | Pim van den Berg, gedeputeerde provincie Utrecht | Menno Nagel, wethouder gemeente Bunschoten | Ton van Mil, Economic Board Utrecht

*De gemeenten binnen de regio Eemland zijn: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg