ENERGIETRANSITIE LEUSDEN
Leusden moet net als heel Nederland vaarwel zeggen tegen het aardgas. In het Energieakkoord 2.0 gaat de gemeente Leusden voor Energieneutraal in 2040. Dit betekent de energievraag om laag brengen en de warmte die we nodig hebben elektrisch en met lokale duurzame energie opwekken. Hiervoor zijn, naast wat er op daken en parkeerterreinen mogelijk is, ongeveer 300 hectare aan zonnepanelenweides of plaatsing van 20 windmolens nodig.

Infobeurs LEUSDEN GASLOOS | we zijn begonnen
3 maart 11.00 – 16.00 in De Til

Op zaterdag 3 maart organiseren Energiegroep Cool en ValleZon in samenwerking met energieloket IkWilWatt en gemeente Leusden een infobeurs om alle Leusdenaren te informeren en te inspireren over Leusden Gasloos in 2040. Verschillende organisaties geven informatie, voorbeeldprojecten worden toegelicht en er zijn pitches.

GEEF UW MENING!
In de weken voor de infobeurs kunnen Leusdenaren mee doen met een online opinieonderzoek waarin we graag uw mening horen over de weg naar een Leusden Gasloos in 2040. Om energieneutraal te gaan wonen zijn er duurzaamheidsmaatregelen aan uw woning nodig. Van belang is dat de verschillende maatregelen op de juiste wijze en in de juiste volgorde worden gedaan. Wat zijn voor uw woning de stappen die gedaan moeten worden?

Deelnemers Infobeurs Leusden Gasloos

Energieloket IkWilWatt
Gemeente Leusden
033 Energie
Koplopers | voorbeeldprojecten
– VvE Hamershof
– VvE Zeilmakerij
– Eurowoningen Duurzaam
– Wijk Alandsbeek (huur- en koopwoningen)

WSL Leusden (huurwoningen)
Energiegroep Cool
Nederlands Platform Warmtepompen
Raedthuis
ValleiZon
NMU
Provincie Utrecht

Pitches tijdens de infobeurs

Leusden Gasloos | We zijn begonnen
Gemeente Leusden – Erik van Beurden

Urgentie Energietransitie
Leendert van Geldermalsen

Het Nieuwe Wonen & Financiering
Energieloket IkWilWatt – René Pie

Duurzaamheidsleningen
Gemeente Leusden – Huibert Boer

Verduurzaming huurwoningen
Woningstichting Leusden – Willem van Tol

Warmtepompen: keuze en gebruik
Ned. Platform Warmtepompen

Warmte-koude-opslag in bodem
NMU

Windcoöperaties door inwoners
Raedthuis

Uw panelen op een ander dak
ValleiZon – Erik Zweers