Energieloket IkWilWatt.nl, inspireert inwoners en het plaatselijke bedrijfsleven binnen de gemeente Leusden om stappen te zetten naar meer comfort, minder energieverbruik en een lagere energierekening.

Er worden tal van activiteiten onder de paraplu van Energieloket IkWilWatt.nl opgezet en uitgevoerd, zoals informatiesessies, energieneutrale voorbeeldwoningen en frisse, gezonde basisscholen en individuele energieadviezen.

De bundeling van kennis van de samenwerkingspartners uit verschillende sectoren levert verrassende nieuwe inzichten op voor optimale energiebesparing, waarbij alle aspecten  van energiebesparing de aandacht hebben. Van eenvoudige besparingstips, collectieve inkoop tot complete Nul-op-de-Meter renovaties.

Disclaimer
IkWilWatt spant zich in om de inhoud van deze website actueel en compleet te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud (gedeeltelijk) onvolledig en/of onjuist is.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor op de website opgenomen informatie, hyperlinks naar websites of diensten van derden kan IkWilWatt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

IkWilWatt | hét Energieloket van Leusden