De slimme meter is onmisbaar voor een duurzame toekomst. Huishoudens en bedrijven krijgen daarmee meer inzicht in hun energieverbruik. Dat kan u een forse energiebesparing opleveren.

De slimme meter is een digitale energiemeter voor elektriciteit en gas. U hoeft de meterstanden niet meer zelf door te geven. Alle huishoudens in Nederland krijgen de slimme meter gratis aangeboden.

Invoering van de slimme meter
Sinds 2012 is bij een half miljoen consumenten een slimme meter geplaatst. Vanaf 2015 bieden de netbeheerders aan alle consumenten en kleine bedrijven in Nederland een slimme meter aan.

In de gemeente Leusden is Stedin de netbeheerder. Stedin geeft de stand van uw slimme meter eens per twee maanden door aan uw energieleverancier. Uw energieleverancier kan u daarmee elke twee maanden een overzicht geven van uw energiegebruik.

U kunt een ‘energieverbruiksmanager’ aan uw slimme meter koppelen. Voor een prijs en kwaliteitsvergelijking van ruim 40 producten zie Milieu Centraal | energieverbruiksmanagers

De meeste woningen in Leusden – Stoutenburg  – Achterveld krijgen tussen 2016 en 2020 een slimme meter via netbeheerder Stedin. U krijgt daarover vanzelf bericht. Wilt u weten wanneer uw wijk een slimme meter krijgt? Vul uw postcode in op Stedin | wanneer krijg ik een slimme meter Wilt u al eerder een slimme meter ontvangen, neem dan contact op met Stedin.

Voor een versnelde aansluiting betaalt u circa € 70 aansluitkosten. Heeft u zonnepanelen? dan wordt de slimme meter gratis geplaatst, als u uw panelen aanmeldt via www.energieleveren.nl; de slimme meter registreert ook hoeveel elektriciteit u teruglevert aan het net.

De slimme meter wordt op afstand uitgelezen door de netbeheerder. Zo kunnen de netbeheerders slimme energienetten bouwen, en het energiegebruik en -aanbod beter op elkaar afstemmen. 

Slimme meter weigeren
Vindt u het aflezen van de slimmer meter op afstand geen goed idee, dan kunt u deze functie laten uitzetten, of de slimme meter weigeren. Wettelijk is bepaald dat alleen de netbeheerder zes keer per jaar uw meter mag uitlezen. Volgens Europese regels moet 80 procent van alle huishoudens en bedrijven in 2020 een slimme meter in huis hebben.

IkWilWatt-Slimme-meter-6
IkWilWatt-Slimme-meter-4

Voordelen van de slimme meter

De voordelen van de slimme meter voor u als energieconsument zijn:

⇒ U krijgt een nauwkeurigere energierekening, zonder geschatte meterstanden.

⇒ U hoeft niet meer zelf meterstanden door te geven of meteropnemers binnen te laten.

⇒ U krijgt iedere 2 maanden een overzicht van uw energieverbruik thuisgestuurd.

⇒ Als u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier, kan dat zonder onduidelijkheden over de meterstanden.

⇒ U kunt beter bepalen hoe u energie kunt besparen, en energieadvies op maat vragen.

⇒ U hoeft de energie die u teruglevert aan het net, zoals energie uit zonnepanelen, niet apart te registreren en door te geven.

Energiebesparingsdiensten
Met behulp van de slimme meter kunt u ook op detailniveau uw energieverbruik in de gaten houden. Dat kan alleen als u daar zelf voor kiest. U moet uw slimme meter dan laten aansluiten op een display of een internetapplicatie. Hiervoor zijn verschillende producten op de markt. Op www.energieverbruiksmanagers.nl kunt u een overzicht en beschrijving zien van de verschillende besparingsproducten en -diensten.


Kosten digitale energiemeter

Een slimme meter is niet duurder dan een gewone energiemeter. U betaalt in beide gevallen jaarlijks meterhuur. U betaalt ook geen installatiekosten, behalve als u:

⇒ een slimme meter wilt voordat u volgens de planning van uw netbeheerder aan de beurt bent;

⇒ een slimme meter wilt laten installeren, terwijl u deze eerder heeft geweigerd.

⇒ Lees voor meer informatie: Wat kost een slimme meter?

Beveiliging meetgegevens
Netbeheerders en energieleveranciers kunnen met de slimme meter alleen uw energieverbruik aflezen, niet uw leefpatroon.

Ook moeten netbeheerder en energieleverancier uw gegevens goed beveiligen. En ze mogen uw gegevens niet zonder uw toestemming aan anderen doorgegeven.

Lees voor meer informatie: Hoe zit het bij de slimme meter met mijn privacy?

IkWilWatt-Slimme-meter-5