Naar verwachting is de subsidie voor eigenaar-bewoners binnen enkele weken op. Eigenaar-bewoners kunnen nog wel een aanvraag indienen.  Wil jij nog subsidie aanvragen? Doe dat dan snel. Voor VvE’s is er nog voldoende subsidie beschikbaar.

Als het subsidiebudget voor eigenaar-bewoners helemaal is aangevraagd, sluit de subsidieregeling. Vanaf dat moment kunnen er geen aanvragen via RVO worden ingediend. Subsidieverlener RVO laat iets meer aanvragen toe dan er aan budget is, omdat bij de beoordeling nog subsidieaanvragen zullen afvallen.

Behandeling van een aanvraag
De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Aanvragen die volledig en correct zijn ingevuld (en voldoen aan alle voorwaarden) krijgen subsidie, tenzij het beschikbare subsidiebedrag al volledig toekend is aan eerder binnengekomen aanvragen. Er is dus alsnog een kleine kans dat late aanvragers alsnog pech hebben.

Bij aanvragen die niet volledig of correct zijn, krijgt de aanvrager hierover bericht. Zij krijgen de kans om een vernieuwde aanvraag in te dienen. Deze komt dan onderop de stapel en wordt als laatste beoordeeld. Deze aanvragen lopen een grotere kans dat het subsidiebudget dan is uitgeput. Het is daarom verstandig om het aanvraagformulier goed te lezen en compleet in te vullen.

Iedereen krijgt binnen 13 weken na hun aanvraag te horen of de subsidie kan worden toegekend.

Meer informatie over het aanvragen van de subsidie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis