FAQs | veel gestelde vragen

FAQs | veel gestelde vragen2016-11-22T15:12:31+02:00
Wat is Het Nieuwe Wonen2016-11-22T15:12:38+02:00

Het Nieuwe Wonen is kiezen voor woningen die gebouwd en/of gerenoveerd worden met duurzame materialen en energiezuinige voorzieningen met als doel zo comfortabel, gezond en energieneutraal mogelijk te wonen.

Wat is NOM?2016-10-13T09:11:53+02:00

Letterlijk is NOM een afkorting voor Nul-op-de-Meter. Een huis dat evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft voor het huis en het huishouden. Dat kan technisch geregeld worden door een upgrade van de woning met onder meer gevelaanpak, slimme installaties en eigen energieopwekking.

In de praktijk is een naar Nul-op-de-Meter gerenoveerde huis het wonen met optimaal wooncomfort, een gezond binnenklimaat, beperkte onderhoudskosten en een zeer lage energierekening.

Wat zijn de voorwaarden om mee te doen?2016-10-13T09:14:05+02:00

Het is een kwestie van kiezen! Uitgangspunt is dat u als huis eigenaar of de verhuurder open staat om het gebruik van de woning anders te benaderen dan traditioneel gebeurt. Er zijn dan zelfs voorbeelden dat het woonlasten neutraal toegepast kan worden, want de gemeente is bereidwillig om mee te werken.

Hoe ziet het proces eruit?2016-11-22T15:12:38+02:00

Het is belangrijk om een goed plan te laten maken. Hierin worden alle beoogde maatregelen beschreven waarin u stap-voor-stap, of in één keer, een comfortabele woning die ook energieneutraal is realiseert. Meldt u aan als geïnteresseerde bij het energieloket.

Welke prestatiegarantie is er?2016-10-13T09:15:51+02:00

De verbouwing wordt uitgevoerd onder garantie van BouwGarant. Daarnaast geeft BouwGarant een energieprestatiegarantie. De garantie houdt in dat de berekende energieprestatie gedurende tien jaar wordt gegarandeerd.

Welke gevolgen heeft het voor het uiterlijk van mijn woning?2016-10-13T09:18:03+02:00

Afhankelijk van uw woningtype zal de gevel enkele centimeters verder uitsteken, aangezien er in de bestaande bouw meestal wordt gekozen om vanuit buiten te isoleren. Hiermee wordt het interieur ontzien en de gemeente geeft hiervoor toestemming. De gevel aanzichten kunnen op verzoek worden vernieuwd. Er is keuze uit verschillende varianten, maar het is ook mogelijk om de bestaande look-and-feel terug te brengen. Van de verschillende opties is deze videoanimatie gemaakt.

 

 

Op welke manieren kan ik het gefinancierd krijgen?2016-10-13T09:20:05+02:00

Het is mogelijk om met uw eigen geld de maatregelen te betalen. Indien u een goed onderbouwd plan heeft laten maken, is het ook mogelijk om de maatregelen te financieringen. Een mooi instrument is om via een bestaande of nieuw op te richten Vereniging van Eigenaren een woning gebonden financiering te krijgen, waarmee u ook de rente kunt aftrekken zoals bij een hypotheek het geval is. Bij huurwoningen kunnen de maatregelen als dienst en in abonnementsvorm worden afgenomen.

Is er een subsidieregeling waar ik aanspraak op kan maken?2016-10-13T09:22:28+02:00

Ja, er zijn veel verschillende subsidies beschikbaar! Klik hier voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden. Aangezien ‘Het Nieuwe Wonen’ ook de aandacht heeft van de politiek worden de subsidieregelingen regelmatig up-to-date gebracht en aangepast op nieuwe ontwikkelingen.

Wat heeft het voor invloed op de waarde van mijn huis?2016-10-13T09:34:40+02:00

De waarde van de woning gaat omhoog, waarbij de stijging afhankelijk is van de staat waarin de woning verkeerd voor renovatie en te verbouwingskosten.

Voorzichtig rekenvoorbeeld voor een appartement:
In de markt genoemde waardestijgingspercentages van 65% van de verbouwingskosten zijn gebaseerd op verbouwingskosten per woning van € 45.000,- en betroffen allen grondgebonden woningen, met name tussenwoningen met een marktwaarde vóór renovatie van ca. € 200.000,-. De relatieve waardestijgingen kwamen uit op 13% tot 15%. Er zijn veelal situaties waarin wordt gesproken over kosten die ca. € 20.000,- hoger liggen en een lagere marktwaarden vóór renovatie hebben.

De waardestijging van de betrokken woningen was gebaseerd op verbetering van uitstraling en comfort alsmede de lagere energielasten. In geval van VvE’s met een woonlasten neutrale financiering, worden de kosten en baten tegen elkaar weggestreept, maar kwam een makelaar naar verluid op een potentiële waardestijging van ca. € 15.000,- per appartement.

In algemene zin kan men stellen dat kopers van appartementen meer oog hadden voor de hoogte van de servicekosten dan voor de energielasten. Met andere woorden een verhoging van de servicekosten zal een negatief effect hebben op de waardeontwikkeling van een appartement. Dit effect wordt pas teniet gedaan na aflossing van de collectieve lening, waarna de servicekosten immers structureel kunnen dalen.

Wat zijn de gevolgen als ik na realiseren van mijn NOM woning, mijn huis wil verkopen?2016-10-13T09:35:34+02:00

U kunt de woning gewoon verkopen, de nieuwe eigenaar wordt lid van de Vereniging van Eigenaren en neemt daarmee de verplichting op zich om mee te betalen aan de aflossing van de financiering.

De huidige eigenaar ontvangt bij verkoop van zijn woning direct de meerwaarde.

Wat is de impact op de gemeentelijke belasting (OZB / WOZ)?2016-10-13T09:36:57+02:00

Een appartement als voorbeeld: als we uitgaan van een onmiddellijke waardestijging van € 15.000,- per appartement, bedraagt het effect op de OZB in Leusden slechts € 18 op jaarbasis, ofwel € 1,50 per maand. Goed om te benoemen, maar verder meer dan de moeite waard.

Kan ik een ook deel van de energiebesparende maatregelen uitvoeren, en wellicht in een later stadium andere maatregelen laten uitvoeren?2016-10-13T09:41:50+02:00

Ja het is mogelijk om stap-voor-stap maatregelen te nemen. Afhankelijk van de te nemen stappen zijn financieringsmogelijkheden beschikbaar. Er wordt dan ook geadviseerd om aan de hand van een plan de juiste maatregelen en in de goede volgorde te nemen. Ook wel no-regret maatregelen genoemd.

Een voorbeeld is het plaatsen van zonnepanelen en een jaar later het dak gaan isoleren, waarbij de panelen weer van het dak gehaald moeten worden. Of de gevels gaan isoleren, maar geen maatregelen nemen voor ventileren, waardoor vocht en schimmels ontstaan. Maak een goed plan!

Hoeveel woningen moeten meedoen, wil het project daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.2016-10-13T09:42:25+02:00

Dit is afhankelijk van de woningtypes en omgeving waarin de woning staat. In principe zou je als individuele woning eigenaar aan de slag kunnen.

Krijg ik als woningeigenaar een maatwerkadvies en begroting?2016-10-13T09:43:06+02:00

Zodra er een generiek plan is, kan er op verzoek een maatwerkadvies en begroting gemaakt worden.

Ik heb best wel al een aantal energiebesparende maatregelen genomen en dus geld in geïnvesteerd, hoe wordt daar mee omgegaan?2016-10-13T09:43:59+02:00

De bestaande situatie wordt als vertrekpunt genomen in een maatwerkadvies. Afhankelijk van de toegepaste maatregel wordt dit vervangen of juist behouden.

Ben ik vrij om te kiezen wie de werkzaamheden aan mijn woning gaat doen?2016-10-13T09:45:18+02:00

In principe bent u vrij om te kiezen wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. Tegelijkertijd is er synergie voordeel als de vraag wordt gebundeld. Daarnaast zijn er werkzaamheden zoals gemeenschappelijke gevels die in opdracht van een VvE werken.

Hoe lang neemt het doorvoeren van de maatregelen in beslag?2016-10-13T09:46:18+02:00

Afhankelijk van de maatregelen zal de doorlooptijd ongeveer 2 weken zijn. Voor de uitvoerende partijen is het wenselijk om zo kort mogelijk op locatie werkzaam te zijn en daarom wordt er ook veelal pre-fab (vanuit de fabriek) modules aangeleverd wat de doorlooptijd aanzienlijk korter maakt.

Kan ik tijdens deze doorvoering in mijn woning blijven wonen of moet ik tijdelijk verhuizen?2016-10-13T09:46:56+02:00

De verbouwing is ingrijpend en zal enige overlast met zich meebrengen, maar u kunt tijdens de verbouwing in uw woning blijven wonen.

Zal de bouwaansluiting van enkele vernieuwde woning op de naastgelegen woningen betrouwbaar zijn?2016-10-13T09:47:23+02:00

Ja, aan de detaillering van de bouwaansluiting wordt veel aandacht besteed.

Ik wil wel meedoen, maar mijn buren niet? Wat zijn de gevolgen, waar moet ik rekening mee houden?2016-10-13T09:47:59+02:00

Zodra u het recht heeft om de genoemde maatregelen binnen de gestelde kaders uit te voeren, kunt u aan de slag. De uitvoerder zal o.a. zorgdragen voor een gevel & dak aansluiting wat binnen de garantie valt.

Waar kan ik mij melden als ik geïnteresseerd ben in een NOM Upgrade van mijn huis?2016-10-13T09:50:20+02:00

Meldt u aan als geïnteresseerde via deze pagina.