Afgelopen maanden hebben vele bewoners van de Eurowoningen zich laten informeren over Het Nieuwe Wonen en de gebouwgebonden financiering van het renoveren van de woningen. Via de informatiekrant, de informatiebijeenkomsten en persoonlijke gesprekken hebben de werkgroep Eurowoningen Duurzaam en projectleider IkWiLWatt René Pie toelichting gegeven op de plannen.

Al ruim 55 woningeigenaren hebben aangegeven interesse te hebben om deel te nemen aan deze collectieve renovatie. De oprichting van het financieringsfonds kan hiermee worden gestart.

Wat staat er de komende maanden verder te gebeuren?
Na de zomermaanden worden onderstaande stappen gezet in het proces. Om op die manier gezamenlijk te werken naar het moment waarop woningeigenaren definitief kunnen beslissen deel te nemen aan het project Het Nieuwe Wonen in de Eurowoningen. De volgende stappen in het proces zijn:

Medio oktober: Realisatie modelwoning(en)
In overleg met de gemeente Leusden en betrokken partijen zal gekeken worden om op korte termijn één of twee woningen (een tussen- en/of een hoekwoning) als modelwoning te gaan renoveren.

Najaar 2017: Maatwerkadvies per woning
Naast de oprichting van het fonds, waar de verschillende gemeenten en financiële instellingen mee aan de slag zijn, zal na de zomervakantie voor de mensen die de intentieverklaring hebben ondertekend een afspraak worden ingepland voor het maken van een maatwerkadvies voor de betreffende woning.

Eind 2017: definitieve start
Het streven is om eind 2017 de volgende zaken gerealiseerd te hebben:

  • alle maatwerkadviezen per woning uitgevoerd bij de bewoners die de intentie hebben deel te nemen
  • gebouwgebonden financieringsfonds: Eemland Energie Fonds is opgericht
  • modelwoning(en) in de wijk zijn gerealiseerd
  • definitieve renovatieplan en bijbehorende investeringen zijn gereed

Begin 2018 kunnen bewoners dan definitief instappen in het project, waarna de daadwerkelijke renovatie zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden bij de betreffende woningen.

Nog niet aangemeld, maar interesse om mee te doen?
Heb je je nog niet aangemeld, maar heb je wel de intentie om mee te doen met het collectief renoveren van de Eurowoningen? Stuur een mailtje naar eurowoningen@ikwilwatt.nl en geef je naam, adres, telefoonnummer door, dan ontvang je een intentieverklaring om te ondertekenen en wordt je op de lijst gezet voor het maatwerkadvies. Doe dit bij voorkeur voor 30 augustus.

Contact:
Werkgroep Eurowoningen Duurzaam
Laura van Vuure | Menno Boersma | Edwin Jansen |
John Verkaik | Maarten Jonges | Evelien Rijn |Willem Eelman |
Janny Appel

E-mail: eurowoningen@ikwilwatt.nl | 06-19996467
Projectleider IkWilWatt – René Pie | projectleider@ikwilwatt.nl |