Bewonersbijeenkomst Alandsbeek-West

Graag nodigen we alle bewoners van Alandsbeek-West uit voor een tweede bewonersbijeenkomst over het toekomstbestendig en energiezuinig maken van de zogeheten Ruimtewoningen.

Hoe zit de Ruimtewoning in elkaar? Wat zijn aandachts- en aanknopingspunten om deze comfortabeler, gezonder en energiezuiniger te maken?

Deze vragen stonden centraal op de eerste bijeenkomst 13 maart jl. De informatie is ook met verschillende aannemers gedeeld. Hen is gevraagd een samenhangend voorstel uit te werken waarmee de Ruimtewoning een gezonde en energiezuinige woning wordt die klaar is voor de toekomst.

Bijeenkomst 27 juni: aannemers presenteren een voorstel

We zijn erg blij dat een aantal aannemers aan deze vraag gehoor heeft gegeven en speciaal voor de Ruimtewoning een indicatief voorstel met kostenraming uitwerkten. Zowel voor een aanpak in één keer, als stap-voor-stap. De aannemers presenteren hun voorstellen op  27 juni aanstaande in De Korf.

Globaal programma:

19.15 – 19.30 uur

Inloop

19.30 – 19.45 uur

Welkom en introductie

19.45 – 21.15 uur

Verschillende aanbieders presenteren in achtereenvolgende blokken hun voorstel. Aan het eind van elk blok is er gelegenheid voor het stellen van verduidelijkende vragen.

21.15 – 21.30 uur

Toelichting vervolg, ruimte voor algemene vragen en afsluiting

Aanmelden

Aanmelden is niet verplicht maar wel heel fijn ivm grootte zaal en dergelijke. Dat kan via dit formulier.

Datum

27 juni 2023
Verlopen!

Tijd

19:15 - 21:30
QR code