Alandsbeek

Een toekomstbestendige woning, ook wel een duurzame woning genoemd, is een comfortabele en energiezuinige woning die zonder aardgas kan worden verwarmd. Vanaf 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn.

Na de wijk Rozendaal (Eurowoningen) is Alandsbeek de tweede wijk waarvoor de gemeente Leusden de wijkgerichte aanpak voor het toekomstbestendig maken van de woningen in gang heeft gezet. Het Buurtteam Duurzaam Alandsbeek speelt daarbij een belangrijke rol. Het Buurtteam informeert je graag en helpt je om samen stappen te zetten.

Skidak woningen

Ruimtewoningen

Golfdakwoningen

Energiedoorlichtingen Alandsbeek

Stap voor stap maak de juiste keuzes
De woningen in de wijk Alandsbeek zijn 50 jaar oud. Er zijn drie typen woningen, de ‘skidakwoningen’, de ‘ruimtewoningen’ en de ‘golfplaatwoningen’. Veel huizen hebben last van tocht, vocht- en schimmelproblemen. Sommige bewoners hebben nog weinig maatregelen getroffen, anderen hebben hun woning al helemaal energiezuinig gemaakt. Ben je van plan je woning te verbouwen? Of ben je bezig met het isoleren van vloer, dak, gevel of garage en wil je dat in één keer goed doen? Goed isoleren is de belangrijkste stap voor het toekomstbestendig maken van de woning. Als de stooktemperatuur in de woning omlaag kan en de warmtebehoefte afneemt komen alternatieven voor aardgas in zicht.
Hoe maken we de wijk Alandsbeek klaar voor de toekomst?
Een toekomstbestendige woning is een comfortabele, energiezuinige woning zonder aardgas. In 2050 moeten alle woningen in Nederland zonder aardgas worden verwarmd. Dit is nog best ver weg, maar het is wel van belang dat je nu de juiste keuzes maakt als je in stappen je woning gaat verbeteren. Op deze website houden we je op de hoogte van de informatie uit de wijk. 
Inloopspreekuur in de Wijkkamer

Iedereen uit de hele wijk kan met zijn vragen en ervaringen terecht tijdens het inloopspreekuur in de Wijkkamer aan de Kokmeeuw 2. Deze zijn op donderdag 7 sept, dinsdag 26 sept en dinsdag 7 nov van 16u tot 18u. En op zaterdag 21 okt en zaterdag 25 nov van 10u tot 12u. Heb je vragen over het energiezuinig maken van je woning? Bijvoorbeeld door isolatie, zonnepanelen of je dakvervanging? Wil je graag de verzamelde offertes voor dakvervanging inzien? Of heb je andere vragen, goede of slechte ervaringen? Loop gerust binnen! Ervaren energiegidsen van IkWilWatt en wijkbewoners van het Buurtteam Duurzaam Alandsbeek beantwoorden je vragen of wijzen de weg.

Wijkaanpak & Samenwerking

Wijkvereniging Buurkracht Alandsbeek gaf in 2020 bij de gemeente aan dat ze graag samen met bewoners aan de slag wil in de wijk met het verduurzamen van de woningen. In het voorjaar van 2021 is gestart met het project ‘Toekomstbestendig Alandsbeek’. Hierin werken de Wijkvereniging, bewoners, de gemeente Leusden en het energieloket IkWilWatt samen met de landelijke DoeTank Publieke Ontzorging aan een Kennis- en Leertraject. Dat is een actiegericht leerexperiment van landelijke organisaties en onderzoekstinstellingen. Doel van het Kennis- en Leertraject is te onderzoeken hoe woningeigenaren hun woning op een gemakkelijke, slimme en leuke manier toekomstbestendig kunnen maken. De gemeenten Emmen, Veldhoven, Weert en Leusden (met de wijk Alandsbeek) doen de komende drie jaar mee aan dit leertraject. Via het Leusdens energieloket IkWilWatt maken we kennis en ervaringen beschikbaar voor Alandsbekers die graag aan de slag willen met het verduurzamen van de eigen woning. De Wijkvereniging denkt actief mee en stelt haar communicatiekanalen en netwerk beschikbaar.

Bekijk hier een webinar van 4 nov 2021 over de werkwijze van de DoeTank en de eerste landelijke resultaten.

Webinar: Het begint met een plan

Op 7 december 2021 was er voor de bewoners in Alandsbeek een online informatieavond over toekomstbestendig wonen ‘Het begint met een plan’.

Welke inzichten zijn opgedaan tijdens de energiedoorlichtingen (de zogenaamde ‘huisfluistersessies’) bij de drie typen woningen in Alandsbeek? Dit webinar geeft stap voor stap inzicht. Dit helpt je bij het maken van een plan om jouw woning toekomstbestendig te maken. Een toekomstbestendige woning is comfortabeler, veiliger, gezonder en verbruikt minder energie. Het webinar werd georganiseerd op verzoek van de gemeente Leusden, Buurkracht Alandsbeek en het Leusdens energieloket IkWilWat, en is speciaal voor Alandsbreek.