Leusden zet vol in op LED

Energie zou altijd duurzaam opgewekt moeten worden, maar ook energie is van groot belang. Energie die wordt bespaard hoeft immers ook niet (duurzaam) te worden opgewekt. Gloeilampen zoveel mogelijk vervangen door ledlampen is daarvan een goed voorbeeld: energiebesparend en duurzaam, de investering is bovendien vlot terugverdiend.

Straatverlichting vervangen
De gemeente Leusden heeft afgelopen 2 jaar alle 6600 openbare lichtmasten voorzien van energiezuinige ledlampen. De lampen waren aan vervanging toe, de ledlampen gaan langer mee en zijn minder storingsgevoelig. Daarmee wordt 60% energiebesparing bereikt.

Tegemoetkoming minima
De gemeente Leusden stimuleert bewoners en organisaties om zoveel mogelijk over te schakelen op ledverlichting. Lesudenaren in de bijstand konden gratis ledlampen voor een bedrag van 30 euro in ontvangst nemen. Na deelname van 50% wordt al 14 ton CO2 bespaard en resulteert dit per huishouden in een kostenvermindering van 50 euro per jaar. Deze actie past bij de inspanningen voor de energietransitie en levert zo ook een aanvulling op het gemeentelijke minimabeleid.

Ondersteuning sportverenigingen
Op de grote kostenpost ‘Energie’ bij sportverenigingen valt veel winst te behalen door over te schakelen op led voor het verlichten van de velden en banen. Verenigingen kunnen voor professionele begeleiding bij de gemeente aankloppen. De investering voor ledverlichting kan worden uitgesmeerd over meerdere jaren en er is direct een merkbare besparing op energiekosten.