Onderzoek aanwezigheid vleermuizen verplicht

Bedrijven en woningeigenaren die een kantoor of woning willen isoleren, moeten eerst goed onderzoeken of er geen vleermuizen in zitten. Dit is bepaald door de Raad van State op woensdag 2 augustus 2023.

Een na-isolatie bedrijf heeft niet goed onderzoek gedaan. Zij hebben de zorgplicht in de Wet natuurbescherming overtreden. Daardoor zijn de nadelige gevolgen voor vleermuizen niet voorkomen.

Ecologisch onderzoek

Bedrijven en huiseigenaren moeten, voordat het kantoor/pand/huis wordt geïsoleerd, eerst zeer goed ecologisch onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van vleermuizen.

Hoe zit dat in Leusden?

De gemeente Leusden is al in 2021 voor de bebouwde kern Leusden een onderzoek gestart, en heeft een (tijdelijke) ontheffing van de Provincie Utrecht van de Wet natuurbescherming gekregen. Dat bespaart u als inwoner veel tijd en geld als u uw pand laat isoleren. U moet wel een natuurvriendelijk officieel goedgekeurde aannemer inhuren voor de isolatie.

Natuurvriendelijk isoleren

De gemeente is al jaren bezig om natuurvriendelijk isoleren goed te regelen. Om te voldoen aan de Wet Natuurbescherming is er een jaar lang onderzoek gedaan. Dit om te weten of en welke dieren er in de spouwen en onder dakpannen of ramen leven. Een kostbaar en langdurig onderzoek. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de aanvraag voor een permanente ontheffing, zodat we het echt goed kunnen regelen. De gemeente Leusden zet zich actief in om de biodiversiteit te vergroten. De komende jaren blijven we de aanwezigheid van vleermuizen en andere dieren onderzoeken en monitoren.

Inzet van de bewoners

Een officieel goedgekeurde aannemer kan natuurvriendelijk isoleren. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Zo mogen de werkzaamheden niet in het kraamseizoen plaatsvinden, of tijdens de winterperiode. De aannemer laat de dieren van te voren ontsnappen en voorkomt zo dat dieren worden gedood tijdens het aanbrengen van isolatiemateriaal. Ook worden er ter compensatie nieuwe nestgelegenheid geplaatst. De aannemer maakt een melding van de werkzaamheden bij de gemeente en provincie.

Meer informatie

Gepubliceerd op 22 augustus 2023