Warmtesafari in Akkerhoeve

De recent in Akkerhoeve uitgevoerde collectieve warmtescan is een nieuwe, veelbelovende aanpak, stelt Joep Dickhaut, onafhankelijk adviseur woningverduurzaming. Op verzoek van het Energieloket IkWilWatt maakte hij warmtescans van achttien gevels van woningen aan de straat Valkenhoeve. “Noem het maar een warmtesafari. Door in één keer een gehele straat te doen bereik je meer mensen.” Woensdag 6 december presenteerde hij zijn resultaten aan de bewoners.

Na uitleg over de technische kant van een warmtescan wordt al snel duidelijk dat zo’n kleurige foto van de woning op zich nog weinig zegt. Het zijn volgens Dickhaut mooie plaatjes, maar niet eenvoudig te interpreteren. Het roept vooral veel vragen op die interessant zijn om samen met de bewoner te bespreken. Volgens Dickhaut is er een belangrijk verschil tussen een warmtelek en een luchtlek. Bij een warmtelek gaat het om te weinig isolatie. Dan is de vraag of het verhelpen van het warmtelek opweegt tegen de winst in energieverbruik. Dickhaut gaat daarbij steeds uit van wat hij de thermische schil van het huis noemt. Investeer je in het vernieuwen van een slecht isolerende voordeur, of kan je dat geld beter besteden aan na-isolatie van de spouwmuur? De voordeur is maar een klein oppervlak en een dik gordijn ophangen kan dan evengoed helpen. “Wil je je huis verduurzamen, dan moet je niet alleen naar de warmtescan kijken, maar ook naar je gasverbruik”, is zijn vuistregel.

Luchtlekken zijn een andere zaak. Veel warmte gaat daardoor verloren. Denk bijvoorbeeld aan tocht door de brievenbus, door kieren en slecht sluitende deuren en ramen, maar ook door ventilatie. Dickhaut benadrukt dat er met ventilatie nog een wereld te winnen is. Zeker bij goed geïsoleerde woningen is goede ventilatie belangrijk voor een gezonde luchtkwaliteit. Maar door een continu geopend raampje of rooster gaat tot wel 50% warmte verloren. Dat is eerder te veel ventilatie. Maak onderscheid tussen ventilatie en het huis een kwartiertje per dag luchten. Ventileren is alleen nodig als er te veel vocht en CO2 in het huis is. Met een CO2-meter is dat gemakkelijk te controleren. Hij wijst op de mogelijkheid van vraaggestuurde mechanische ventilatie met warmteterugwinning. Een sensor bepaalt dan de ventilatiestand.

De getoonde foto’s roepen de nodige vragen op uit de zaal. Er zijn energiegidsen van het Energieloket IkWilWatt aanwezig om individueel met bewoners de foto’s te bespreken. Henriette Former van IkWilWatt wijst op de mogelijkheid een warmtescan te laten uitvoeren van de eigen woning. Een daarvoor opgeleide energiegids maakt dan een aantal foto’s en bespreekt samen met de bewoners de beelden. Ook kunnen ze een CO2-meter meenemen en uitgebreide informatie over ventilatie en isolatie geven.

De nieuwe aanpak, een warmte-safari in één straat, inspireert ook aanwezige bewoners van andere Leusdense wijken die met verduurzaming aan de slag zijn. Een aanpak die met andere woorden navolging krijgt.

Gepubliceerd op 22 januari 2024