Wijkwarmteplannen voor een aardgasvrij Leusden
In het verlengde van het Klimaatakkoord Parijs wordt in de toekomst geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Het Rijk heeft alle gemeenten opdracht gegeven een Transitievisie Warmte uit te werken met daarin de beoogde route voor haar bewoners. Zoals het er nu naar uitziet worden in de gemeente Leusden in 2050 de huizen en kantoren verwarmd met lagetemperatuur verwarming. Om het binnen dan warm te houden is goede isolatie zeer belangrijk. En dat is ook de prioriteit in de Transitievisie Warmte van de gemeente Leusden. Het juiste isolatiepakket geeft direct meer comfort, lagere energielasten en is toekomstbestendig, voor welke verwarmingsmethode dan ook.

Komende jaren tot 2035 zijn we in Leusden vooral bezig met plannen maken en voorbereidingen, om in de jaren daarna op een verstandige manier van het gas af te kunnen. Er is tijd om wijk voor wijk samen met bewoners en experts een wijkwarmteplan op te stellen, en uit te zoeken welke maatregelen het beste zijn. Ook gaan wijkgenoten samen tegen aantrekkelijkere prijzen inkopen doen voor isolatie, (hybride) warmtepompen of complete woningverduurzamingspakketten. En er wordt nagedacht over financieringsmogelijkheden die het voor iedereen mogelijk moeten maken om mee te doen. Meer informatie leest u op https://www.leusden.nl/duurzaamheid/duurzaamheid-leusden-aardgasvrij

Wanneer start het maken van een wijkwarmteplan in uw buurt? Check de planning op de overzichtskaart>>

Heeft u interesse om mee te denken in uw wijk? Dan horen wij dat graag via info@ikwilwatt.nl