Ruimtewoningen Alandsbeek West

 Op 11 juni 2022 gingen meer dan 30 buren uit Alandsbeek-West met elkaar in overleg over het verduurzamen van de woning, onder de noemer DAK-daten. Vervolgens werd in het najaar van 2022 een ruimtewoning aan de Melafier geheel doorgelicht. Alle inzichten zijn samengebracht in het rapport “Inzicht in de Ruimtewoning”. Vervolgens is er een verdiepingsdocument verschenen, specifiek rondom de dakproblemen bij Ruimtewoningen.

Buurtgenoot Joris vertelt over het plan voor zijn woning in onderstaande video. 

Toelichting op het rapport

Op 13 maart 2023 was een goed bezochte bewonersavond waarin het rapport is toegelicht. De video met presentatie van de avond is hier terug te kijken. Deze informatie is heel bruikbaar voor je eigen plan!  Het rapport bevat:

* Nuttige energiebesparende maatregelen en aandachtspunten specifiek voor de ruimtewoning
* De samenhang tussen verschillende maatregelen met een onderbouwing waarom het slim is te denken vanuit een integraal plan
* Een logische volgorde van stappen, maar ook dat er in jouw situatie redenen kunnen zijn om de volgorde aan te passen.

Vragen? Neem contact op met energiegids  Alex van der Wijk (info@ikwilwatt.nl) of kom langs op het inloopspreekuur in de Wijkkamer.

Aanbod aannemers

Externen die ondersteunen hebben dit document naar verschillende aannemers gestuurd met de vraag een samenhangend voorstel uit te werken waarmee dit type woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige woning wordt die klaar is voor de toekomst. Ze hebben de aannemers gevraagd om een indicatieve offerte te maken met kostenraming, voor het in één keer verduurzamen van de woning alsook een stap-voor-stap aanbod. De ontvangen indicatieve offertes zijn in een vervolgbijeenkomst aan de buurt gepresenteerd, op dinsdag avond 27 juni 2023 in De Korf. 

24 Energiebesparende tips

Afspraak met Energiegids

Maatwerkadvies