Financiering

Ruimtewoningen Alandsbeek West

Op 11 juni 2022 gingen meer dan 30 buren uit Alandsbeek-West met elkaar in overleg over het verduurzamen van de woning, onder de noemer DAK-daten. Vervolgens werd in het najaar van 2022 een ruimtewoning aan de Melafier geheel doorgelicht. Samen met de bewoner Joris is een plan gemaakt om de woning te verduurzamen. Joris vertelt hierover in onderstaande video. 

Inspiratiedocument

Op 13 maart 2023 zijn alle inzichten uit dit plan gedeeld met de buurt tijdens een goed bezochte bewonersavond. De video met presentatie van de avond is hier terug te kijken. De inzichten zijn verzameld in een inspiratiedocument. We moedigen je aan om dit inspiratiedocument te gebruiken voor je eigen plan!  Samengevat bevat het voor alle ruimtewoningen:

* Nuttige energiebesparende maatregelen en aandachtspunten specifiek voor de ruimtewoning
* De samenhang tussen verschillende maatregelen met een onderbouwing waarom het slim is te denken vanuit een integraal plan
* Een logische volgorde van stappen, maar ook dat er in jouw situatie redenen kunnen zijn om de volgorde aan te passen.

Vragen? Neem contact op met energiegids  Alex van der Wijk (info@ikwilwatt.nl) of kom langs op het inloopspreekuur in de Wijkkamer.

Aanbod aannemers

Externen die ondersteunen hebben dit document naar verschillende aannemers gestuurd met de vraag een samenhangend voorstel uit te werken waarmee dit type woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige woning wordt die klaar is voor de toekomst. Ze hebben de aannemers gevraagd om een indicatieve offerte te maken met kostenraming, voor het in één keer verduurzamen van de woning alsook een stap-voor-stap aanbod. De ontvangen indicatieve offertes zijn in een vervolgbijeenkomst aan de buurt gepresenteerd, op dinsdag avond 27 juni in De Korf. Binnenkort komt de informatie op deze website.

24 Energiebesparende tips

Afspraak met Energiegids

Maatwerkadvies