Hoge score voor dienstverlening energiecampagne IkWilWatt

Leusderkrant, Daan Bleuel

Uit de resultaten van een tevredenheidsonderzoek, dat werd uitgevoerd door duurzaamheidscentrum De Groene Belevenis, blijkt dat de dienstverlening van de energiecampagne ‘Ik WilWatt’ gemiddeld een 8,1 scoort.

Inwoners van de gemeente die meer willen weten over de energietransitie (verduurzamen van de eigen woning, alternatieven voor het gebruik van aardgas) kunnen via IkWilWatt onder meer warmtescans laten uitvoeren. Die maken zichtbaar waar bijvoorbeeld met behulp van isolatiemateriaal verlies van warmte beperkt kan worden. Ook biedt IkWilWatt gidsgesprekken waarin mensen adviezen kunnen krijgen op het gebied van verduurzaming van de eigen woning.

Respons

Niet alleen de dienstverlening scoort hoog, blijkt uit het onderzoek dat gebaseerd is op respons van 42 mensen die gebruik maakten van de diensten van IkWilWatt. Niet minder dan 95% van de mensen die contact zochten namen daadwerkelijk energiemaatregelen.

De energiecampagne ‘Ik Wil Watt’ is een initiatief van de gemeente Leusden en werd in 2019 ondergebracht bij het takenpakket van duurzaamheidscentrum De Groene Belevenis dat aan de Hamersveldseweg 107, nabij de Schoolsteeg, is gevestigd.

Aardgaskraan dicht

Onderdeel van de energiecampagne ‘IkWilWatt’ is om huiseigenaren te informeren en enthousiast te krijgen om stappen te zetten in de richting van verduurzamen van de woning. Dat is nodig om Leusden zover te krijgen dat het in 2050 de aardgaskraan definitief dicht kan draaien. Het is de bedoeling dat rond die tijd heel Nederland geen aardgas meer gebruikt.

De Leusdense enegriecampagne heeft voor dit doel een handleiding voor woningeigenaren ontwikkeld, die va de site van IkWilWatt gedownload kan worden. Onder de titel ‘Handleiding woningverbetering; in vier stappen naar energiebewust en toekomstbestendig wonen’ kunnen inwoners aan de slag met het in kaart brengen van de knelpunten op dat vlak. Ook geeft de handleiding tips over wat er nodig is om de woning beter te isoleren en voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas. De handleiding is onlangs, tijdens de Energiedag die 16 oktober werd gehouden, gelanceerd.

Buurtplan Eurowoningen

De gemeente heeft een rijksbijdrage aangevraagd om plannen van het Buurtteam ‘Eurowoningen Toekomstbestendig’ te kunnen gaan uitvoeren. Het Buurtteam presenteerde in juli plannen voor een toekomstbestendige en aardgasvrije wijk. De Eurowoningen (de wijk heet formeel Rozendaal) gelden binnen de gemeente als een pilotproject op dit punt.

Het Buurtplan biedt een leidraad aan de woningeigenaren voor het aanpakken van de eigen woning, teneinde die toekomstbestendig en aardgasvrij te maken. De toegevoegde waarde van de samenwerking in wijkverband moet onder meer gezocht worden in schaalvoordelen (de aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen en dergelijke wordt voordeliger als die in grote hoeveelheden tegelijk worden besteld).

Maar samenwerking kan ook helpen om bewoners te activeren en te motiveren om op natuurlijk momenten (bijvoorbeeld bij grote verbouwingen of verhuizing) te kiezen voor het uitvoeren van de verduurzamingsingrepen. Volgens de raadsinformatiebrief van het college zal de aanvraag bij het rijk ‘uiterlijk eind oktober’ worden ingediend.

Geen leeftijdsgrens meer

De gemeente Leusden heeft met de stichting ‘Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland’ (SVN) afgesproken dat de leeftijdsgrens van 75 jaar voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen komt te vervallen. ,,We vinden het belangrijk dat de mogelijkheden om de woning te verduurzamen voor iedereen toegankelijk is’’, schrijft het college in een raadsinformatiebrief.

Leusden werkt al jaren samen met SVN bij het verstrekken van leningen voor woningverduurzaming en voor startersleningen. Bij het vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst heeft Leusden besloten de leeftijdsgrens van 75 jaar, die tot voor kort als een beperkende factor in de contracten was opgenomen, te laten vervallen. Meer informatie>>

door Daan Bleuel