Huurders

Particuliere huurder

​Om je  verhuurder te overtuigen jouw woning energiezuiniger en meer comfortabel te maken kan je het volgende doen:

  • Bereken je energiekosten voor de komende 15 jaar. Je kan aan je verhuurder aangeven dat je een deel van dit geld liever kwijt bent aan een hogere huur in ruil voor meer wooncomfort en een duurzamere woning.
  • Door het nemen van energiebesparende maatregelen wordt de woningwaarde hoger wat voor de verhuurder in de toekomst voordelig kan uitpakken.
  • Door energiebesparende maatregelen te nemen kan uitgesteld onderhoud ook meteen ingehaald worden.
  • Het uitvoeren van bepaalde maatregelen, zoals goede ventilatie, voorkomt vochtproblemen die anders in de toekomst geld kosten om te herstellen.
  • Als je in een blok huurt van dezelfde verhuurder kan je andere huurders vragen mee te doen. Hoe meer vragen de verhuurder krijgt vanuit huurders om aan bepaalde zaken wat te doen kan ervoor zorgen dat de verhuurder de maatregelen uitvoert. Breng daarbij de prestatieafspraken of de woonvisie onder de aandacht.
  • Vanaf 2030 worden er wettelijke eisen gesteld aan de isolatiestandaard van huizen voor woningcorporaties en particuliere verhuurders. Slecht geïsoleerde huurwoningen (met een energielabel E, F of G) mogen vanaf dan niet meer verhuurd worden
  • Je kan nog pro-actiever te werk gaan en een brief sturen, via deze link vind je een voorbeeldbrief.

Als de verhuurder de woning gaat verduurzamen met uitgebreidere energiebesparende maatregelen dan mag de verhuurder een hogere huurprijs vragen.

Bespreek energiebesparende maatregelen met je medehuurders

In geval je een huisgenoot of buur hebt met wie je de rekening deelt, ga dan ook met hem of haar in gesprek. Maar maak het onderwerp niet te zwaar. Je wilt enthousiasmeren en inspireren, niet afschrikken. Leg uit waarom het voor jou belangrijk is om energie te besparen en laat zien welke stappen jij al hebt genomen. Vraag wat hij of zij bereid is om (ook) te doen. Jouw taak is om jouw idee op een aantrekkelijke, positieve en praktische wijze voor te leggen en je verder vooral op je eigen aandeel in de energiebesparing te focussen. Het is aan je medehuurder wat hij of zij vervolgens met de ideeën doet.

Hebben jij en je buren allemaal een eigen energierekening? Dan kun je een energieborrel organiseren waarbij je jouw rekening met die van de buren vergelijkt en bovendien slimme tips met elkaar kunt delen. Dat is leerzaam en gezellig! Nodig gerust een energiegids van IkWilWatt uit, deze wil graag meedenken!