Leusdenaren actief met verduurzamen van de woning

Marian Willigenburg was één van de respondenten van het onderzoek naar ervaringen met het maatwerk adviesgesprek, uitgevoerd door het Leusdense energieloket IkWilWatt. Als dank daarvoor ontving ze een energiemeter, daarmee kan ze het (sluip)verbruik in haar huis meten. Marian werd getrokken uit de inzenders die de digitale enquête invulden. Zo gaf ze haar mening over het bezoek van de energie adviseur van IkWilWatt bij haar thuis.

Inzicht in mijn woning

Marian: “Het maatwerk adviesgesprek hielp me in het vormen van een plan voor mijn woning. Hoe kan ik mijn huis verduurzamen? Welke maatregelen kan ik het beste nemen, in welke volgorde? Bij toekomstige renovaties kan ik dan meteen het juiste doen.” Marian heeft ook een tip: “Ik hou al jaren mijn energieverbruik bij. Dit geeft inzicht in het effect van genomen maatregelen en zo leer je je huis steeds beter kennen”.

Marian ontving de meter uit handen van Mirjam Prins, coördinator van het Buurtteam Duurzaam Alandsbeek. Mirjam vertelt dat het Buurtteam een inkoopactie spouwmuur isolatie aan het voorbereiden is, iets wat meteen de interesse heeft van Marian.

Rapportcijfer 7,5

Totaal 200 Leusdenaren die afgelopen jaren gebruik maakten van het maatwerk adviesgesprek ontvingen de enquête. De respons was 25% en is inmiddels geanalyseerd. Het blijkt dat het betaalde maatwerkadvies goed wordt gewaardeerd, met gemiddeld een 7,5. Het overgrote deel van de deelnemers geeft aan meer inzicht te hebben in hun woning en dat ze beter weten welke stappen ze kunnen nemen. Welke onderdelen van de woning kunnen nog geïsoleerd worden, is de ventilatie op orde en wanneer is de woning klaar voor een (hybride)warmtepomp?

Bijna 90% van de respondenten geeft aan momenteel actief bezig te zijn met verduurzamen, 60% heeft ook al diverse maatregelen genomen en 20% geeft aan binnen vijf jaar van het aardgas af te willen zijn. Het maatwerkadvies was voor veel respondenten hierin een stimulans, voor een ander deel niet omdat ze al van plan waren aan de slag te gaan.

Hulp is welkom

Bij enkele respondenten sloot het advies niet goed aan bij de situatie, of bracht het advies geen nieuwe informatie. Ook had men in een aantal gevallen meer woning specifieke informatie verwacht in de rapportage. Het streven is deze informatie wijkgericht op te stellen met behulp van bewoners die actief willen worden in een Buurtteam. Dat draagt bij aan het maatwerk in de rapportage.

Tips voor vervolg worden ook gegeven; bijna de helft van de respondenten heeft behoefte aan hulp bij het vinden van goede aannemers. Ook is er behoefte aan uitzoekwerk voor offertes en worden collectieve inkoopacties gewaardeerd. Acties die we graag oppakken met een Buurtteam.

IkWilWatt dankt alle respondenten voor hun tijd en reactie. Hiermee kan deze dienst nog verder verbeterd worden.

Ook interesse in een maatwerk adviesgesprek?

Inwoners van de gemeente Leusden kunnen bij het energieloket IkWilWatt een adviesgesprek aanvragen voor inzicht in de mogelijkheden tot het verduurzamen van hun woning. Door een bijdrage van de gemeente zijn de kosten van dit adviesgesprek € 49,50. De energie adviseur is EPA gecertificeerd, goed bekend in Leusden en geeft onafhankelijk en professioneel advies. Tijdens het bezoek krijgt u inzicht in de kansen voor uw woning, inclusief een globale kostenindicatie en de baten van verschillende maatregelen. Meer informatie vind u hier.

Gepubliceerd op 5 juni 2023