Wijkaanpak

Binnen nu en 30 jaar moeten we onze huizen, kantoren en gebouwen anders gaan verwarmen. We gebruiken in de toekomst geen aardgas meer. In Leusden wordt per wijk gekeken hoe we dat het beste kunnen aanpakken. De gemeente heeft de hoofdlijnen beschreven in de Transitievisie Warmte.

Hoe gaan we onze huizen verwarmen zonder aardgas?

Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland opdracht gegeven een visie uit te werken hoe bewoners in de toekomst hun huizen kunnen verwarmen zonder aardgas.  Zoals het er nu naar uitziet, verwarmen we in de gemeente Leusden in 2050 onze huizen en kantoren met lage temperatuurverwarming. Natuurlijk blijven we de ontwikkelingen voor andere mogelijke toekomstige verwarmingstechnieken volgen. Maar op dit moment denken we dat iedereen via een warmtepomp gebruik gaat maken van de warmte uit de ondiepe bodem, de buitenlucht of het oppervlaktewater. Dan wordt de aanvoertemperatuur voor de verwarming in huis lager dan 55 graden Celsius. Om het binnen straks lekker warm te krijgen is het belangrijk dat uw huis goed is geïsoleerd.

stap voor stap – de juiste voorbereidingen

Voor jonge woningen is het redelijk eenvoudig om aardgasvrij te worden. Maar voor de meeste woningen is het wel een behoorlijke klus. De eerste stap is dan goed isoleren. De overheid heeft met gemeenten afgesproken dat we tot 2050 de tijd hebben. En die tijd nemen we ook. In de periode tot 2035 zijn we vooral bezig met de juiste voorbereidingen, om in de jaren daarna op een verstandige manier van het aardgas af te kunnen. Er is tijd om wijk voor wijk samen met bewoners en experts een wijkwarmteplan op te stellen, en uit te zoeken welke maatregelen het beste zijn. De plannen van de gemeente staan op www.leusden.nl.

 In de Handreiking Participatie wijkaanpak energietransitie staat uitgewerkt op welke manier de gemeente graag met bewoners wil samenwerken. 

De wijken waar bewoners al bezig zijn

In de wijken Rozendaal (Eurowoningen)Alandsbeek-oost (skidak en Alandsbeek-west (ruimte) , Langenbeek (golfdakwoning) en Akkerhoeve/Noordwijck zijn we samen met bewoners al gestart! 

Heb je nu verbouwplannen?

Dan is het handig om te weten welk isolatieniveau je huis nodig heeft voor lage temperatuurverwarming. Zo voorkom je dat je huis in de toekomst te weinig warmte binnenhoudt óf dat je later nog extra isolatie moet aanbrengen. Meer informatie staat in de Handleiding Woningverbetering. Of vraag een gesprek met een IkWilWatt energiegids of – adviseur aan.

Wil je een buurtinitiatief starten?

Wil je in je buurt een bewonersinitiatief starten en samen nadenken hoe jullie woningen toekomstbestendig en energiezuinig worden? Dan kan je flink wat invloed hebben op de manier waarop dat gebeurt. Maar hoe pak je dit aan en wat zijn goede voorbeelden? De routekaart van de NMU helpt je op weg. Of lees de “Tips voor startende initiatieven”! Via IkWilWatt organiseren we graag onafhankelijke ondersteuning van jouw initiatief en helpen we je verder!