Wijkaanpak

Binnen nu en 30 jaar moeten we onze huizen, kantoren en gebouwen anders gaan verwarmen. We gebruiken in de toekomst geen aardgas meer. In Leusden wordt per wijk gekeken hoe we dat het beste kunnen aanpakken.

Hoe gaan we onze huizen verwarmen zonder aardgas?

Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland opdracht gegeven een visie uit te werken hoe bewoners in de toekomst hun huizen kunnen verwarmen zonder aardgas.  Zoals het er nu naar uitziet, verwarmen we in de gemeente Leusden in 2050 onze huizen en kantoren met lage temperatuurverwarming. Natuurlijk blijven we de ontwikkelingen voor andere mogelijke toekomstige verwarmingstechnieken volgen. Maar op dit moment denken we dat iedereen via een warmtepomp gebruik gaat maken van de warmte uit de ondiepe bodem, de buitenlucht of het oppervlaktewater. Dan wordt de aanvoertemperatuur voor de verwarming in huis lager dan 55 graden Celsius. Om het binnen straks lekker warm te krijgen is het belangrijk dat uw huis goed is geïsoleerd.

De juiste voorbereidingen

Voor jonge woningen is het redelijk eenvoudig om aardgasvrij te worden. Maar voor de meeste woningen is het wel een behoorlijke klus. De eerste stap is dan goed isoleren. De overheid heeft met gemeenten afgesproken dat we tot 2050 de tijd hebben. En die tijd nemen we ook. In de periode tot 2035 zijn we vooral bezig met de juiste voorbereidingen, om in de jaren daarna op een verstandige manier van het aardgas af te kunnen. Er is tijd om wijk voor wijk samen met bewoners en experts een wijkwarmteplan op te stellen, en uit te zoeken welke maatregelen het beste zijn. Meer informatie leest u op www.leusden.nl

Wat is een wijkwarmteplan?

Samen met wijkbewoners zoeken we uit welke maatregelen voor dit soort huistype het beste zijn. Deze worden uitgewerkt in een Wijkwarmteplan. Onderdeel van samenwerken met bewonrs kan zijn dat buren met elkaar tegen aantrekkelijkere prijzen inkopen gaan doen voor isoleren, (hybride) warmtepompen of complete woningverduurzamingspakketten. Ook denken we na over financieringsmogelijkheden zodat iedereen mee kan doen.

Hebt u nu verbouwplannen?

Dan is het handig om te weten welk isolatieniveau uw huis nodig heeft voor lage temperatuurverwarming. Zo voorkomt u dat uw huis in de toekomst te weinig warmte binnenhoudt óf dat u later nog extra isolatie moet aanbrengen. Neem voor de benodigde isolatiewaarden en advies contact op met de energiegidsen van het Energieloket IkWilWatt.

Wanneer maken we een wijkwarmteplan met uw buurt?

Wijk Rozendaal (Eurowoningen)

Hoe maken we onze Eurowoningen Toekomstbestendig? Op initiatief van de gemeente Leusden is in 2020 een Buurtteam gevormd van bewoners uit de wijk Rozendaal. Bewoners hebben zelf uitgezocht wat er nodig is om hun woningen toekomstbestendig te maken, ervan uitgaand dat de woningen in de toekomst aardgasvrij worden. Wat betekent dat voor de huizen in hun wijk? Welke stappen kunnen gezet en wat is daarvoor nodig? De samenwerking binnen Buurtteam Eurowoningen Toekomstbestendig richt zich op de kracht van samenwerken met je buren. Woningeigenaren van de Eurowoningen worden met een Buurtplan op weg geholpen naar een toekomstbestendige woning aan de hand van een menukaart. Een menukaart met daarin alle woningspecificaties, maatregelen, huidige technische mogelijkheden, inclusief beschikbare subsidies en financieringsmogelijkheden. Het Buurtteam organiseerde webinars, vroeg offertes op en hield een enquête, en heeft alle informatie op een website geplaatst www.eurowoningentoekomstbestendig.nl. Ze blijft ook na het opleveren van het Buurtplan actief door oa het organiseren van Buurtcafe’s , het verzamelen van bewonersverhalen en het publiceren van nieuwe offertes en organiseren van webinars. Woont u in een Eurowoning of heeft u vragen over het initiatief dan kunt u vragen mailen naar info@eurowoningentoekomstbestendig.nl.

Wijk Alandsbeek

In de zomer van 2021 wordt er een Duurzaamheidproject voor Alandsbeek opgestart, een samenwerking van externe partners (zoals Regionaal Energieloket en TU Eindhoven), de gemeente Leusden en IkWilWatt. Momenteel bevindt het zich nog in de opstart- en inventarisatiefase. Het project valt uiteen in 3 huizentype’s, de zogenaamde “skidakwoningen”, de “ruimtewoningen”, en de “golfplaatwoningen”. De planning is om medio september ’21 een huis-aan-huis “Alandsbeker” uit te brengen met daarin uitgebreide informatie over het project. Op dit moment vindt gesprek plaats tussen een vertegenwoordiging uit de wijk (werkgroep Duurzaam) en de projectorganisatie. Ook worden enkele woningscans (z.g.’huisfluistersessies’) uitgevoerd bij een beperkt aantal huizen van verschillende types die voorkomen in de wijk.  Deze bewonerservaringen en bouwkundige kennis zijn de basis voor een interactief programma dat de bewoners in Alandsbeek gaat helpen bij het maken van een toekomstbestendig plan voor hun huis. Woont u in Alandsbeek en heeft u vragen over het initiatief? Dan kunt u contact opnemen met buurkrachtalandsbeek@gmail.com