Routekaart naar energieneutraal Leusden 2040

Leusden wil in 2040 energieneutraal zijn. Daarvoor wordt hard gewerkt aan energie besparen en zoveel mogelijk daken vol leggen met zonnepanelen. Maar dat is niet genoeg. Om in 2030 voor de helft energieneutraal te zijn moeten we in de gemeente nog extra 511 Terrajoule energie opwekken. Tot die tijd moet dat vooral met windmolens en flink veel hectare zonnevelden. Later zijn er misschien ook andere technieken. De opdracht is in elk geval groot. Op de routekaart staat hoe we daaraan werken. En op de website van de gemeente valt meer te lezen>>

In heel Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. De overheid heeft met de gemeenten afgesproken dat we tot 2050 de tijd hebben. En die tijd neemt de gemeente Leusden ook. tot 2035 zijn we vooral bezig met de voorbereidingen. Allereerst richten we ons op het besparen van aardgas door te isoleren. Samen met de buurt maken we een besparingsaanpak. Dit noemen we ook wel een warmteplan. Er is informatie beschikbaar wanneer we in uw buurt aan de slag gaan met een warmteplan, lees hier meer >> over de planning en aanpak.

Na 2035 kijken we hoe we op een verstandige manier van het aardgas af kunnen.

>> download routekaart groot